Szakdolgozatok

Dr. Gonda Sándor
Növény-asszociált mikroorganizmusok (endofitonok) karakterizálása és kémiai vizsgálata.
Gyógynövények bioaktív vegyületeinek metabolomikai vizsgálata.
Növényi bioaktív vegyületek extrakciójának optimalizálása adatbányászati módszerekkel.

 

Dr. Kerékgyártó János
Glikomika: szénhidrátok szerepe biológiai rendszerekben

Glikoproteinek biológiai funkciói, glikopeptidek szintézise
Oligoszacharidok szintézise és felhasználásuk biomolekulák interakcióinak vizsgálatában
A glikozilezés a rendszer biológia tükrében

 

Dr. Máthé Csaba
Kromatinszerkezet és citogenetikai (kromoszóma morfológia) vizsgálatok cianobakteriális toxinokkal kezelt edényes növényekben

Növényi szövettenyészetek előállításának módszerei (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)
In vitro tenyészetek előállítása természetvédelmi és konzervációbiológiai szempontból jelentős fajokban: mikroszaporítás, kalluszindukció és növényregenerálás
Fluoreszcens mikroszkópia alkalmazása a növényi sejt citoszkeletonjának kimutatásában (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)
Szubcelluláris struktúrák (különösen a mitokondriumok, ER és a vakuoláris rendszer) dinamikájának vizsgálata a növényi sejtben (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)

 

Dr. Matus Gábor
Mészkerülő homoki gyepek talajának magkészlete
Kriptogámok szerepe nyírségi ezüstperjés gyepekben
Kriptogámok szerepe nyírségi magyar csenkeszes gyepekben
Legeléskizárás hatása mészkerülő nyílt homoki gyepekben
Legeléskizárás hatása lösz- és szikes gyepekben

 

Dr. Mészáros Ilona
A globális klímaváltozás hatásai az erdőkre, a fafajok klímatoleranciájának vizsgálata.
Dendroökológiai és -ökofiziológiai vizsgálatok erdőállományokban.
Vízi növények szerepe a vízterek anyagforgalmában: speciális széndioxid asszimilációs folyamatok és hatásai a vizek szén- és oxigén-forgalmára (irodalmi feldolgozás)
Fiziológiai és biokémiai markerek alkalmazása ökotoxikológiai tesztekben és a biomonitorozásban.
Antioxidáns metabolitok és enzimek szerepe a növények nehézfém toleranciájában.
Növényi tulajdonságok és fenotípusos plaszticitás fluktuáló környezetben (irodalmi feldolgozás).

 

Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta
A növényi proteázok – működésük és funkcióik - vizsgálatuk spektrofotometriás mérési módszerekkel és poliakrilamid-gélelektroforézissel (irodalmazás és kísérletes munka)
Oxidatív stresszenzimek vizsgálata cianotoxin kezelt vízi növényekben ( 1 fő)
Tormaperoxidázok vizsgálata (1 fő)
Növényszövettani vizsgálatok gyógynövényeken és inváziós növényfajokon (2 fő)

 

Dr. Molnár V. Attila
Nyár-ültetvények orchideái
Temetők természetvédelmi értéke a Pannon régióban
Magyarországi homok-, sóder- és kőbányák botanikai-természetvédelmi értéke
Magyarországi veszélyeztetett növényfajok talajparamétereinek vizsgálata
Magyarországi veszélyeztetett növényfajok autökológiai vizsgálata

 

Dr. Oláh Viktor
Ökotoxikológiai vizsgálatok békalencse-fajokkal
A környezeti állapot jellemzése ökofiziológiai módszerekkel
Békalencse-fajok biotechnológiai alkalmazása: szennyvíztisztítás, iparialapanyag-előállítás (csak szakirodalmi feldolgozás)
Hosszú-távú ökológiai monitoring a Síkfőkúti LTER Europe területen
Ökofiziológiai vizsgálatok a Síkfőkúti LTER Europe terület erdőállományában

 

Dr. Surányi Gyula
A Crocus genus fajai genetikai polimorfizmusának jellemzésére szolgáló DNS-markerek alkalmazásai

Szövettenyésztésben fenntartott Crocus fajok DNS-mintázatainak vizsgálata
Fehérje (enzim)- szinten bekövetkező változások cianotoxin-kezelt növényi protoplaszt rendszerben
Stresszproteinek toxintermelő és cianotoxinnal kezelt cianobaktériumokban
Transzkripció vizsgálatok toxintermelő és cianotoxinnal kezelt cianobaktériumokban

 

Dr. Vasas Gábor
A Prymnesium parvum toxintermelõ alga növekedésének optimalizálása laboratóriumi körülmények között
A Prymnesium parvum toxintermelõ alga hemolitikus aktivitásának tanulmányozása
A Planktothrix rubescens toxintermelõ cianobaktérium toxintermelésének vizsgálata
Toxintermelõ cianobaktériumok növekedésének vizsgálata fényen és fotoperiódusban
Eukarióta algák toxintermelésének irodalmi áttekintése
Cianobaktériumok toxintermelésének irodalmi áttekintése

Frissítés dátuma: 2018.05.30.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.